Ważna informacja dla czytelników

WAŻNA INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

W związku z wprowadzeniem systemu bibliotecznego „SOWA”, z dniem 2 stycznia 2020 r. ulega zmianie regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych, który reguluje kwestię naliczania przez system biblioteczny "SOWA" kar za przetrzymane książki.

Informujemy wszystkich czytelników, iż:

1.  Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych  jest bezpłatne. Wypożyczyć można jednorazowo 4 książki na okres nie dłuższy niż 35 dni.

2.  Książki wypożyczane są na okres 35 dni z prawem do dwukrotnej prolongaty (przedłużenia). Prolongaty można dokonać telefonicznie, e-mailem, osobiście lub przez katalog on-line.

3.  System biblioteczny „SOWA” nalicza opłaty jedynie za książki przetrzymane powyżej 35 dni, które nie zostały prolongowane.

4.  System nalicza karę pieniężną w wysokości 20 gr. od każdej książki, za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu zwrotu. Prosimy pamiętać o terminowym zwrocie książek, ponieważ  opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są systemowo, a nie przez bibliotekarza.

5. O zbliżającym się terminie zwrotu książek system „SOWA” będzie wysyłał mailowe powiadomienia do czytelników na trzy dni przed upływem terminu zwrotu książki. Na potwierdzenie wniesionych opłat, czytelnicy otrzymują pokwitowanie drukowane z programu „SOWA” lub z kwitariusza.

6. Należność za kary pobierana będzie tylko w gotówce w bibliotece, w której czytelnik przetrzymał zbiory.

7. Każdy czytelnik zostanie zapisany na nowo. Zostanie mu wydana karta biblioteczna i nowa karta zapisu, którą czytelnik podpisze tym samym akceptując nowy regulamin biblioteki. Przy zapisie do biblioteki wymagany jest numer PESEL zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Dzieci do 18 roku życia, będą zapisywane w obecności opiekuna prawnego.

Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem, który znajduje się w zakładce ABC Czytelnika.

Polub nas na facebooku!

Programy

 

Czytam sobie w bibliotece

 

Dyskusyjny Klub Książki

 

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci

 

Grupa Rękodzielnicza "Koronczarki"

 

Kosmos – nasze wielkie podwórko!

 

Program Rozwoju Bibliotek

 

Biblioteka Narodowa

 

Cyfrowe książki

 

wolnelektury.pl

 

polona.pl

 

Wyszukaj